Free Downloads Sasu Tarkoma Books

Showing 1 to 6 of 6 results

ISBN 10: 110704233X
ISBN 13: 9781107042339

22 Sep 2014
Sasu Tarkoma
Download Smartphone Energy Consumption by Sasu Tarkoma

ISBN 10: 1119951542
ISBN 13: 9781119951544

21 Aug 2012
Sasu Tarkoma
Download Publish / Subscribe Systems by Sasu Tarkoma

ISBN 10: 0470740736
ISBN 13: 9780470740736

02 Jun 2009
Sasu Tarkoma
Download Mobile Middleware by Sasu Tarkoma

ISBN 10: 0470745517
ISBN 13: 9780470745519

18 Mar 2009
Sasu Tarkoma
Download Mobile Middleware by Sasu Tarkoma

ISBN 10: 143981371X
ISBN 13: 9781439813713

17 Feb 2010
Sasu Tarkoma
Download Overlay Networks by Sasu Tarkoma

ISBN 10: 1118354265
ISBN 13: 9781118354261

18 Jun 2012
Sasu Tarkoma
Download Publish / Subscribe Systems by Sasu Tarkoma